GWYDR SKI A SNOWBOARD I FREERIDERS

Mae ein gogls sgïo ac eirafyrddio yn cael eu creu gan ac ar gyfer gweithwyr rhydd. Nodweddion technegol uchel i warantu'r perfformiad gorau a'r dibynadwyedd mwyaf yn yr amodau mwyaf eithafol yn ystod ymarfer Freeride. Mae ein masgiau sgïo yn cael eu creu o'r anghenion y mae ein tîm o weithwyr rhydd yn eu mynnu am y cynnyrch o ran deunyddiau a chysur. Ar ôl i'r cynhyrchion gael eu profi, rydym yn casglu'r holl wybodaeth sy'n angenrheidiol i allu cyflawni'r addasiadau angenrheidiol yn y ffatri i fodloni'r gofynion. Maent yn gynhyrchion premiwm o'r lefel uchaf.


Dywedwch wrthyf sut rydych chi'n hyfforddi a byddaf yn dweud wrthych sut rydych chi'n cystadlu

Uller® Mae'n frand premiwm o berfformiad uchel a grëwyd gan ac ar gyfer athletwyr elitaidd. Mae ein holl gynhyrchion yn cael eu creu o dan brofiad athletwyr perfformiad uchel sy'n trwytho eu hanghenion yn ein cynnyrch ac mae'r rhain yn cael eu creu i ateb yr holl alwadau. Profir y cynhyrchion gan fynd â nhw i'r lefel uchaf o straen i sicrhau y byddant yn cwrdd â'r disgwyliadau wrth eu defnyddio mewn chwaraeon proffesiynol ac amatur.